Обтуровъчни и цименти

Временни обтуровъчни материали и цименти за приложение в денталната медицина. Материали за временна обтурация на кавитета (паста за временни пломби), временен цимент за мостове и коронки.