Правила и Условия за използване

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате онлайн магазина на "Лумия Дент" ООД. 

Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. 
Ако не приемате тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта www.lumiadent.bg. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на сайта (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

"Лумия Дент" ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дружба-2, бл. 285А.

 

Условия за използване на Сайта www.lumiadent.bg

В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходима поправка на продукт, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които www.lumiadent.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. www.lumiadent.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

 

Задължения при регистрация на Потребителя

За целите на използване на Сайта на www.lumiadent.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, www.lumiadent.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и www.lumiadent.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

 

Администрация на лични данни

"Лумия Дент" ООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. "Лумия Дент" ООД защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни.

Спазвайки действащия Закон за защита на личните данни и клаузите на настоящите Общи условия, "Лумия Дент" ООД може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
  
"Лумия Дент" ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. "Лумия Дент" ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона. 

 

Представяни стоки и услуги на Сайта

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. www.lumiadent.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

www.lumiadent.bg си запазва правото да публикува имена и друга информация за стоки на Английски език, когато:
а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
в) Самата стока е носител на информация на Английски език.
www.lumiadent.bg има право по всяко време да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките. При промени в Общите Условия на www.lumiadent.bg, регистрираните Потребителите ще бъдат уведомени чрез имейл на посоченият от тях имейл адрес при регистрация. Потребителите се считат за информирани за относно промените от датата на получаване на имейла.

 

Закупуване на стока и/или услуга, представена във www.lumiadent.bg

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на www.lumiadent.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.
При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със "Лумия Дент" ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката в последната стъпка в он-лайн магазина при финализиране на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;
www.lumiadent.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, www.lumiadent.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

 

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 15 (петнадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са със запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (договор за покупка или фактура или стокова разписка).

 

Методи на плащане в електронния магазин

1. Посетителят може да заплати чрез наложене платеж при получаване на поръчката от куриера, този метод е наличен само на територията на България.
2. Посетителят може да заплати с Кредитна / Дебитна карта чрез услуги предоставени от Райфайзенбанк - rbb.bg този метод е наличен за всички посетители на сайта.

ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗ НА КАРТОДЪРЖАТЕЛ ОТ НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА С КРЕДИТНА / ДЕБИТНА КАРТА
Картодържателя има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 15 (петнадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (договор за покупка или фактура или стокова разписка).

ПОЛИТИКА ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПЛАТИЛИ С КРЕДИТНА / ДЕБИТНА КАРТА
"Лумия Дент ООД", ще изпрати пратка към клиента, след потвърждение от банката за верността на попълнените картови данни от него.

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПЛАТИЛИ С КРЕДИТНА / ДЕБИТНА КАРТА
Връщането се допуска при следните условия: 
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.; 
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от "Лумия Дент" ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава); 
• клиентът съгласува с представител на "Лумия Дент" ООД адреса, на който Лумия Дент ООД желае да получи обратно стоката; 
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, "Лумия Дент" ООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
"Лумия Дент" ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече от условията за връщане на стока.

ДРУГИ ПОЛИТИКИ СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ КРЕДИТНА / ДЕБИТНА КАРТА
Всички не описани ситуации в тези общи условия, ще бъдат дискутирани с клиента, при не стигане до удовлетворяващо решение и двете страни, ще бъде приложено действащото законодателство.