За Лумия Дент

Нашата мисия

Лумия Дент ООД се стреми да донесе разнообразие на Българския пазар за медицински изделия за денталната медицина. Нашето желание е да направим качественото стоматологично лечение леснодостъпно за всички практикуващи стоматолози.

Основните качества, чрез които постигаме нашата мисия са:

  • Висококачествени продукти
  • Лично отношение към нашите клиенти

Нашият екип

Нашият екип е сърцето на Лумия Дент. Голямото желание за промяна и качествено отношение ни подтиква да търсим различни начини, чрез които да подпомогнем високият стандарт на стоматологичното лечение в България.

Нашата визия

Ние вярваме, че опитът на хората изграждащи нашия екип може да бъде в полза на нашите клиенти и всички техни пациенти. Разбираме от какво се нуждае българския стоматолог и полагаме усилия да го осъществим. Прилагаме приятелско и откровено отношение към всеки един наш клиент.

Нашите клиенти

Всички български стоматолози са наши клиенти и желаем да се запознаем с всеки един от тях. Вярваме, че има какво да научим взаимно един от друг и винаги сме отворени за вашите предложения и съвети.

Полезно за Лумия Дент

ЕИК: 203626968

IBAN: BG30RZBB91551006171511

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзенбанк ЕАД

Лумия Дент ООД притежава разрешително за търговия на едро с медицински изделия издадено от Изпълнителна Агенция по Лекарствата с регистрационен номер IV-P-T/МИ-1226/31.08.2015